onderzoek
Leiderschap in allianties: Leidinggeven niet gerelateerd aan creativiteit
Helden, S.L. van | Jurriëns, J.A.
Management & Organisatie, 2009
Als reactie op de steeds hogere eisen die de markt stelt aan kennisintensieve producten werken organisaties samen vanuit ieders competenties terwijl zij zich tegelijkertijd ook terugtrekken op die kerncompetenties. Maar samenwerking tussen partijen verloopt niet altijd even succesvol en zeker niet op de zachtere, sociale, processen. Vanuit deze optiek hebben we sociale proces(sen)determinanten onderzocht vanuit de vraag: Hoe kan leiderschap in een kennisintensieve alliantie de samenwerking verbeteren? We denken dat intrinsieke werkmotivatie en groepscommitment medierende variabelen zijn en dat ze een verklaring geven voor de invloed van leiderschap op een goede samenwerking. Een projectleider verbetert de samenwerking door in de behoeften van zowel het individu als de groep te voorzien en deze op één lijn te krijgen. We hebben daartoe de onderlinge relatie tussen bovenstaande factoren gemeten aan de hand van een vragenlijst die door 93 respondenten uit verschillende kennisallianties is ingevuld.