analyse
Managers maken contracten bewust incompleet! Gaat het om vertrouwen of vastleggen?
Jurriëns, J.A.
Management & Organisatie, 2009
Contracten zijn essentieel voor organisaties en worden gebruikt om complexe samenwerking mogelijk te maken (Vlaar, Van den Bosch en Volberda, 2005). In de juridische adviespraktijk wordt dan ook veel aandacht besteed aan het verwoorden van door de partijen beoogde (rechts)gevolgen. Bij een eerste verkenning over contracten, van de literatuur en aanvullend in de praktijk, blijkt dat contracten incompleet zijn. Ze zijn vaag en zwijgen over belangrijke zaken (Maskin en Tirole, 1999). Er blijken theorieën en praktische redenen te zijn die dit verklaren. We hebben deze theorieën, van de harde transactietheorie tot de zachtere, geheel op vertrouwen gebaseerde, relationele contractering, op een rij gezet en verbonden met een aantal praktijkvoorbeelden. Een manager balanceert in de praktijk tussen de gewenste harde theorie en zijn in de praktijk veel meer op de zachtere theorie gebaseerde gedrag. De manager zegt niet opportunistisch te willen zijn, het is echter de vraag of hij het toch niet is, zoals de theorie ook aangeeft.
Deze auteur publiceerde ook
Helden, S.L. van | Jurriëns, J.A. | 2009
Downloads: 744
onderzoek
Anderen downloaden ook deze publicaties