onderzoek
Zoeken naar synergie tussen veranderkunde en marketing. Een verkennende studie naar overeenkomsten in achterliggende waarden van een veranderkunde- en marketingcommunicatiemodel
Caluwé, L.I.A. de | Knoop, L. | Muller, M.
Management & Organisatie, 2009
Veranderkunde en marketingcommunicatie zijn vakgebieden die in de praktijk nauwelijks met elkaar in verband worden gebracht. Dat is opmerkelijk, want beide disciplines richten zich op het einddoel van beïnvloeding van het gedrag van mensen. En de vakgebieden verkeren nu in een volwassen levensfase. De auteurs vragen zich af hoe en waar de vakgebieden van elkaar kunnen leren en doen een eerste stap in deze richting door een bekend model uit de veranderkunde te vergelijken met een bekend marketingcommunicatiemodel op overeenkomsten in achterliggende waarden. Er wordt een verband gevonden tussen de kleuren theorie (De Caluwé en Vermaak, 2006) en de Mentality-segmentatie van Motivaction. Dat maakt nieuwsgierig en biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek en discussie over de toegevoegde waarde van kennis over de overlap tussen beide vakgebieden. Door inzicht in beïnvloeding van houding en gedrag van medewerkers en consumenten te bundelen, kunnen beide vakgebieden elkaar in de toekomst mogelijk op een hoger niveau brengen. Verder wordt in dit artikel de verdeling van de veranderkleuren in werkend Nederland beschreven en leren we meer over de sociodemografische kenmerken van deze voorkeurstijlen voor veranderen van mensen in organisaties.
Deze auteur publiceerde ook
Caluwé, L.I.A. de | Que, T.H. | Vermaak, J.G. | 2004
Downloads: 930
reactie
Caluwé, L.I.A. de | Stoppelenburg, A. | 2003
Downloads: 1.044
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | Reitsma, E. | 2009
Downloads: 1.701
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads: 7.638
analyse
Caluwé, L.I.A. de | 2009
Downloads: 10.004
verdieping
Boonstra, J.J. | Caluwé, L.I.A. de | 2006
Downloads: 3.252
analyse
Caluwé, L.I.A. de | Man, A.P. de | 2010
Downloads: 819
onderzoek
Caluwé, L.I.A. de | 2001
Downloads: 1.174
reflectie
Caluwé, L.I.A. de | Que, T.H. | Vermaak, J.G. | 2001
Downloads: 1.169
analyse
Caluwé, L.I.A. de | 1998
Downloads: 4.078
model
Anderen downloaden ook deze publicaties