Management accounting & control
Het managen van de commerciële component van economisch valutarisico
Smidt, dr. P.
Handboek Management Accounting, 2000
Niet-financiële risicomanagementinstrumenten, zoals prijsbeleid en operationele maatregelen, zijn voor veel Nederlandse ondernemingen belangrijk voor het managen van commercieel risico. Wanneer er aanzienlijke negatieve valutaeffecten optreden zullen veel ondernemingen operationele maatregelen zoals kostenreductieprogramma's, wisseling van leveranciers en aanpassing van de financieringsstructuur treffen. Primaire negatieve effecten van kostenstijgingen en van prijsverlagingen door concurrenten kunnen worden bestreden door een mix van op kostenreductie gerichte maatregelen (operationele aanpassingen) en op langetermijndoelen gerichte aanpassingen van de marketingmix (strategische prijsbeslissingen). Ook financiële instrumenten kunnen een beperkte maar nuttige bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het tijdelijk compenseren van een deel van de risico-effecten.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties