Financial accounting en verslaggevingsrecht
Business-driven planning
Rovers, drs. M.C. | Steenbergen RC, ir. J.
Finance & Control, 2008
Veel bedrijven ervaren planning, budgeting en forecasting als een star en tijdrovend onderdeel hiervan en zijn op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde voor de business te verbeteren. Value driver modellen, in combinatie met rolling forecasting, kunnen de traditionele planning & control-cyclus mogelijk vervangen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties