BIV/AO, Management accounting & control
Van financial accounting reporting naar EIS
Albers, drs. G.C.A.M. | Evers, drs. M.M.
Praktijkgids de Controller & Informatiemanagement, 1992
In het afgelopen decennium is de informatiebehoefte van managers sterk veranderd. Deze veranderde informatiebehoefte heeft samen met de ontwikkelingen in de informatietechnologie effecten (gehad) op de voor managementinformatie gebruikte systemen. 'Klassieke' accountingsystemen met als hart een grootboeksysteem en subadministraties kunnen onvoldoende tegemoet komen aan de hedendaagse informatiebehoefte. Systemen die hier beter voor geëquipeerd zijn, zijn Executive Information Systems (EIS). Een EIS is een geautomatiseerd informatievoorzieningssysteem ten behoeve van het topmanagement. Een EIS is erg gebruikersvriendelijk, wordt ondersteund door grafieken, heeft exception reporting en 'drill down' faciliteiten, bevat een electronic mail functie en biedt mogelijkheden tot analyses en trendberekening.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties