Organisatie en processen
Rondetafelgesprek CPM: 'Opeens komt het vliegwiel in beweging en gaat het werken'
Jalink, A.
Tijdschrift Controlling, 2008
Een lerende organisatie worden en blijven, hoe doe je dat? En hoe stuur je dat aan? De balanced scorecard blijkt een goed instrument om mensen bewust te maken. Maar hoe voorkom je dat de scorecard met je op de loop gaat? Hoe leg je de link tussen strategie en beoordelen? En speelt de vorm van rapportages ook een rol? ‘Je wilt dat mensen zeggen: hé, dit is belangrijk, hier kunnen we mee verder.’ De afgelopen afleveringen is in Tijdschrift Controlling ruim aandacht besteed aan corporate performance management in de praktijk. Aan bod kwamen: de samenhang binnen de CPM-cyclus, strategieformulering, planning, het doorvoeren van verbeteringen, cultuur en leiderschap en de invloed van informatievoorziening. We beëindigen deze serie met een rondetafelgesprek waarin René van de Kieft (PGGM), Hans ten Rouwelaar (Nyenrode), Klaas de Boer (Friesland Bank) en Fred Conijn (PA Consultants) openhartig praten over hun ervaringen daarmee.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaufeli, W. | 2015
Downloads: 736
onderzoek
Vorstenbosch, J.M.G. | 2017
Downloads: 555
Het Veld
Bolden, R. | 2017
Downloads: 330
Over de Grenzen
Kieft RA, drs. R.M. | 2018
Downloads:
Management control
Hau L. Lee | 2006
Downloads:
Leveranciersselectie en -...
Ploos van Amstel, jhr. prof. dr. W. | 2006
Downloads: 1
Ketenkwaliteit
Esmark, C. | Gligor, D. | 2016
Downloads: 366
analyse
Damme, E.E.C. van | 2016
Downloads: 651
onderzoek
Hassing RA, drs. A.J.A. | 2004
Downloads: 12.414
BIV/AO