onderzoek
Overdrachtswaarde in plaats van borging van interim-managementresultaten
Aken, J.E. van | Vorst, J. | Weggeman, M.C.D.P.
Management & Organisatie, 2011
Interim-management heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van een uniek instrument, dat vooral werd ingezet bij het interveniëren bij crises die het voortbestaan van organisaties bedreigden, tot een veelgebruikt managementinstrument. Ondanks de veelvuldige inzet van interim-management bestaan er veel vragen over de effectiviteit ervan. Een van de meest gehoorde vragen betreft het gebrek aan (gepercipieerde) blijvende, geborgde resultaten. Deze problematiek wordt vaak in de literatuur genoemd, echter zonder dat hiervoor concrete oplossingen worden aangedragen. Daarbij is het ook opvallend dat interim-management vooral vanuit het perspectief van de interim-manager wordt bezien. In het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan dit artikel zijn niet interim-managers maar opdrachtgevers aan het woord gekomen. De resultaten van het onderzoek wijzen op een ander beeld van de borging van interim-managementresultaten dan zoals dit lang werd begrepen, namelijk als iets wat op enig moment wordt ‘vastgeschroefd’, gefixeerd en zelfstandig na het vertrek van de interim-manager in stand blijft.
Deze auteur publiceerde ook
Davis, O.C. | Hout, J.J.J. van den | Weggeman, M.C.D.P. | 2018
Downloads: 44
Over de Grenzen
Fisscher, O.A.M. | Punt, P.T.I.J. | Weggeman, M.C.D.P. | 2005
Downloads: 926
praktijkcase
Fisscher, O.A.M. | Punt, P.T.I.J. | Weggeman, M.C.D.P. | 2005
Downloads: 996
verdieping
Lammers, I.S. | Weggeman, M.C.D.P. | 2006
Downloads: 734
analyse
Aken, J.E. van | 2000
Downloads: 1.144
beschouwing
Weggeman, M.C.D.P. | 2000
Downloads: 808
beschouwing
Anderen downloaden ook deze publicaties