onderzoek
Vrouwen en allochtonen naar de politietop
Gerrits, K. | Oost, E.C.J. van | Wilderom, C.P.M.
Management & Organisatie, 2011
Wil de politie haar werk goed kunnen doen in de Nederlandse multiculturele samenleving, dan is diversiteit in alle lagen van haar organisatie belangrijk. Om diversiteit te bevorderen is studie verricht naar oorzaken van de gebrekkige doorstroom van vrouwen en allochtonen naar leidinggevende korpsposities. De focus in deze studie is op de werkvloer: op de doorstroom van uitvoerend naar operationeel leidinggevend niveau. We verrichtten documentanalyse op de gehanteerde promotieprofielen binnen een bestaand korps. Aanvullend daarop zijn diepte-interviews gehouden met vrouwen en allochtonen op uitvoerend en verschillende leidinggevende niveaus, met als centrale vraag: wat zijn volgens de respondenten de mogelijkheden en belemmeringen voor de doorstroom van vrouwen en allochtonen?
Deze auteur publiceerde ook
Baarspul, H.C. | Wilderom, C.P.M. | 2012
Downloads: 695
onderzoek
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 1.912
praktijkcase
Stertefeld, T. | Wilderom, C.P.M. | Wouters, M.J.F. | 2009
Downloads: 2.221
verdieping
Evers, F. | Gravesteijn, M. | Molenveld, M. | Wilderom, C.P.M. | 2011
Downloads: 2.302
onderzoek
Ganzevoort, J.W. | Karssiens, A.E.A. | Linden, C.S. van der | Wilderom, C.P.M. | 2009
Downloads: 1.817
reflectie
Hartog, D.N. den | Koopman, P.L. | Thierry, Hk. | Wilderom, C.P.M. | 2003
Downloads: 1.113
onderzoek
Harten, W.H. van | Klopper-Kes, A.H.J. | Meerdink, N. | Siesling, S. | Vincent, A.D. | Wilderom, C.P.M. | 2011
Downloads: 1.324
onderzoek
Weide, J.G. van der | Wilderom, C.P.M. | 2006
Downloads: 1.642
onderzoek
Hartog, D.N. den | Koopman, P.L. | Thierry, Hk. | Wilderom, C.P.M. | 2003
Downloads: 889
onderzoek
Baarspul, H. | Hur, S. | Wilderom, C.P.M. | 2009
Downloads: 1.132
stappenplan
Anderen downloaden ook deze publicaties