analyse
Organisatieverandering: een constructionistisch perspectief
Moor, W. de
Management & Organisatie, 1998
U bent niet ingelogd, daarom kan het artikel niet gevalideerd en gedownload worden!
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties